Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dalsze korzystanie ze strony, oznacza że zgadasz się na ich użycie.


Magdalena Szumylo
PL:

Zapraszam Cię do spotkania się ze swoimi bolączkami i trudnościami.Jeśli doświadczasz dyskomfortu, problemów ze snem lub Twoje nawyki zmieniły się ostatnio w niepokojący sposób warto się temu bliżej przyjrzeć, Jestem psychologiem biznesu, jednak wiem, że to jak funkcjonujemy w pracy ma związek z naszą sytuacją prywatną, rodzinną.

Trudno dobrze wykonywać swoje obowiązki bez solidnego fundamentu, więc jeśli odczuwasz lęk, w którejś ze sfer być może nadszedł czas na gruntowną pracę ze specjalistą. W swoim dorobku mam ukończenie Rocznych Szkół Mediacji oraz Biegłych Sądowych z zakresu Psychologii. Dokształcałam się także w obszarze Psychologii Systemowej Rodzin co jest szczególnie przydatne w mojej pracy.Przyjrzenie się szeregu zależnościom, których doświadczamy może być bardzo budujące. Ukończyłam także kurs Psychologii Pozytywnej na Uniwersytecie Yale.

Czasem trudno nam dostrzec rozwiązania, uświadomić sobie co do końca czujemy. Razem uporządkujemy chaos w Twojej głowie.Pomogę Ci oswoić lęk i zacząć żyć w pełni.

EN:

I invite you to meet your pains and difficulties. If you experience discomfort, sleep problems or your habits have changed in a disturbing way recently, it is worth taking a closer look. I am a business psychologist, but I know that the way we function at work is related to our private and family situation. It is difficult to do your job well without a solid foundation, so if you feel anxious in any of your spheres, it may be time to work thoroughly with a specialist.


My achievements include graduation from Annual Mediation Schools and Forensic
Psychology Schools. I also studied in the field of Systemic Psychology of Families, which
is particularly useful in my work. Looking at the various dependencies we experience can be very encouraging. I also completed a Positive Psychology course at Yale University.

Sometimes it is difficult for us to see solutions, to realize what we feel to the end. Together, we will sort out the chaos in your head. I will help you tame your fear and start living fully.
Loading...