Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dalsze korzystanie ze strony, oznacza że zgadasz się na ich użycie.


Jolanta Nosal
Specjalizuję się w life coachingu i career coachingu. Posiadam
wykształcenie psychologiczne oraz 25 letnie doświadczenie zawodowe w coachingu,
szkoleniach, konsultingu (blisko 20 tys. godzin). Pracuję z pracownikami i kadrą
menedżerską firm oraz w projektach rozwojowych realizowanych w organizacjach
pozarz ą dowych. Prowadzę szkolenia dla specjalistów, w tym pracowników HR, doradców zawodowych, nauczycieli, menedżerów.

Wspieram osoby w różnym wieku i sytuacji życiowej w ich rozwoju zawodowym i osobistym w:
• lepszym poznaniu siebie, swoich predyspozycji, wartości i potrzeb
• określeniu oraz skutecznym realizowaniu celów życiowych
• zaangażowaniu potencjału osobistego i zawodowego dla osiągnięcia wyznaczonych celów
• zidentyfikowaniu i zmianie ograniczających przekonań na temat siebie i świata
• wykorzystaniu sytuacji kryzysowych jako szansy na rozwój i pozytywną zmianę
• utrzymywaniu balansu pomiędzy życiem osobistym i pracą (WLB)
• budowaniu dobrych relacji z innymi ludźmi
• radzeniu sobie z emocjami
• profilaktyce i radzeniu sobie ze skutkami stresu i wypalenia zawodowego.
Loading...