Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dalsze korzystanie ze strony, oznacza że zgadasz się na ich użycie.


Agnieszka Bugaj
Posiada 15 letnie doświadczenie w pracy z ludźmi, pracując dla polskich oraz międzynarodowych korporacji jako psycholog, konsultant, trener i coach.
Bywa wykładowcą tematyki psychologii na uczelniach krakowskich, łódzkich i rzeszowskich. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Aktualnie jest w trakcie specjalistycznej, 4 - letniej szkoły psychoterapii przygotowującej do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego. Od 2006 roku pracuje stale pod superwizją. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 2 lat pracuje w 2 gabinetach na południu Polski min w klinice rehabilitacji, przyjmując pacjentów indywidulanych, udziela też wsparcia psychologicznego online pracownikom z rożnych firm min. Grupa Bauer i Criff.
Pracuje z pacjentami: z depresją, z napadami paniki, z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi (nerwica natręctw), zaburzeniami lękowymi, z fobią społeczna, z zespołem stresu pourazowego PTSD, z zaburzeniami odżywiania.
Uczy swoich pacjentów regulacji emocji, rozumienia reakcji lękowej, mechanizmu paniki, rozumienia reakcji stresowej itp. Udziela wsparcia w sytuacji stresowej, wypalenia zawodowego, zwolnienia z pracy. Pracuje w nurcie terapii poznawczo -behawioralnej (ang. CBT cognitive–behavioral therapy). CBT jest terapią krótkoterminową, nastawioną na rozwiązanie problemu poprzez intensywną pracę nad negatywnymi myślami, przekonaniami i zachowaniami. Jest ona szczególnie skuteczna w pracy z osobami cierpiącymi m.in. na depresję, zaburzenia lękowe i zaburzenia odżywiania.
Loading...